PosledniSezeni

(Poznámka editora: Ještě tu máme jednu zprávu z nedávno proběhlých adaptačních víkendů/pobytů – viz Nenormální víkend) od Bohdana Janouška, tatínka z modré třídy).

Konečně jsem se dostal k odpovědi na otázku v úvodu. Takže tady je. Na adaptační pobyt jsem se těšil a ačkoliv nebylo úplně jasné, co čekat, tak jsem odjížděl připraven na cokoliv. Vlastní víkend předčil má očekávání. A to již po prvním večeru, který byl věnován rozdělení do náhodných skupin s podobným počtem dětí i dospělých. Ono „promíchání rodin“ parádně zvládly připravené hry. V takto vytvořených skupinách jsme ještě společně stihli výtvarně zpracovat pohádkovou postavu (označující i příslušnou skupinu na zbytek pobytu), jejíž jméno se nám objevilo po složení puzzle. A tak se s námi „adaptovali“ i Rumcajs, Manka, Cipísek, starosta Humpál a vodník Volšoveček :­).

Po uložení dětí byl konečně čas na „dospělácký“ večer a bližší vzájemné seznámení.

Druhý den byl věnován informacím souvisejícím s místem našeho pobytu, výletu do nedalekých Prachovských skal a návštěvě Muzea přírody Českého ráje. Večer se rozhořel táborák a pak přišel zlatý hřeb programu -­ pro děti byla připravena „bojovka“. Ta se vyvedla náramně! Nadšení těch, kteří byli podél trasy připraveni pomoci dětem v případě nouze (samozřejmě především tatínků), bylo nezměrné poté, co dostali zprávu o tom, že do tmy se vydají i maminky….. Jistě si dovedete živě představit, co vypuklo!

KocarekNaSkalach

Poslední den již zbyl čas jen na krátké, ale o to veselejší divadelní vystoupení jednotlivých skupinek a na lehce soutěživé plnění úkolů v okolí. Legrace jsme si přitom všichni užili do sytosti. Když po obědě nastal čas balení a odjezd domů, tak se mi spíše chtělo zůstat o něco déle a
dále se „družit“.

NavratZPrachova

Co říci na závěr? Snad jen to, že za čas strávený přípravou patří veliký dík oběma „modrým“ Janám. Tento formát adaptačního pobytu mi přijde naprosto optimální, neboť dává větší jistotu i těm dětem, které jsou více introvertní, či mají specifičtější potřeby. V neposlední řadě děti mají veliký příklad ve svých rodičích, a to jim jistě usnadní onu adaptaci také.

Komentáře