O životě ve škole, dětech, výchově a (montessori) vzdělávání

Archiv autora: Lea Schwing

Nový parlament plný změn

4. 4. 2017,

Shrnutí ze zasedání ze dnů 21.3. a 28.3.

Parlamenťáci Štěpánka, Anička a David, kteří se ujali vedení parlamentu, dělají pro parlament maximum. Při každém dalším setkání je vidět obrovský skok směrem vpřed. Do našich zasedání zapojili i aktivní hry, při nichž se všichni lépe poznáváme. Je to velmi důležité pro naší spolupráci a já je za to velmi chválím a děkuji jim. 

 

21.3.2017

Nyní se parlament zabývá tématem získání prostředků na opravu piana

 • Každá třída by tedy měla zvolit projekt, buď v rámci jarmarku nebo samostatně.

 

Dlouhodobý projekt parlamentu škola v Keni – Ostrov naděje

 • Dana Femini, která by měla 11.4. navštívit naší školu, založila v Keni školu s Montessori systémem výuky.
 • Chceme propojit naše školy. Děti si budou moc skypovat, dopisovat.
 • Možnost adopce na dálku.
 • Na jarmarku bude stánek s balíčky s kořením a kávou.

 

Jarmark se bude řešit v rámci samostatné skupiny vždy ve čtvrtek od 7.30

 

28.3.2017

Pokračujeme s tématem piano

 • Na opravu je potřeba cca 12-15tis. Kč, 2/3 musí zaplatit naše škola.
 • Zástupci parlamentu mají předat ve třídách informaci o tom, že bude potřeba za každou třídu vybrat prostřednictvím nějakého projektu cca 1000,- Kč.
 • Projekty je potřeba vymyslet do dalšího úterý tzn. 4.4.2017
 • Do 30.4.2017 by měl být projekt rozpracovaný.
 • Všichni mají za rozbité piano stejnou zodpovědnost, proto by měl být projekt povinný pro všechny.
 • Dalším bodem bylo zjistit ve třídách, zda nějaké další piano ve škole žáci chtějí, jak na něj sehnat peníze, se budeme zabývat příště.

 

Vedení parlamentu si bude ověřovat, zda ostatní zástupci předali informace ve třídách. Zástupci parlamentu mají sdělit vedení parlamentu jaký projekt si vybrali, buď osobně s lístečkem nebo emailem.

 

Další parlament se bude konat 11.4.2017

 

 

Komentářů: 0

Nový parlament

19. 3. 2017,

IMG_3536

7.3.2017 zástupci parlamentu osmého ročníku odstartovali novou etapu žákovského parlamentu.

Číst více…

Komentářů: 0

Zápisky ze zasedání 28.2.2017

3. 3. 2017,

Zasedání vedl Olík a Veronika.

Vždy v úvodu zasedání se řeší témata, která byla zadána na předchozím setkání parlamenťáků.

 1. Tento týden měli parlamenťáci přinést hotové návrhy plakátů na Jarní jarmark, konající se 22.4.2017 v zahradě školy, které ve třídách tvořili se svými spolužáky. Sešlo se 12 návrhů, ze kterých si poté odhlasovali jeden vítězný, který bude použit na propagační plakát. Žáci si zvolili jakým způsobem bude hlasování probíhat. Každý parlameňták měl 1 hlas. Zvítězil návrh z červené třídy s počtem 12 hlasů
 2. Druhým tématem byl rovněž Jarmark. Proběhla kontrola tabulek „stánky“ a „organizace“. Tým, který zpracovával tabulku „stánky“ práci dokončil a je potřeba ji přeposlat Katce Kozákové. Druhé zadání, týkající se organizace, bude dokončeno do dalšího zasedání. Do týmu byla přizvána Štěpánka, která pomůže Olíkovi tuto práci dokončit.
 3. Ze tříd přišlo několik velmi zajímavých návrhů, jak vyřešit problém s opravou piana, které se rozbilo nešetrným používáním žáků. Děti měly uvažovat o tom, jakým způsobem by se daly ušetřit nebo vydělat peníze na jeho opravu. Tyto návrhy si pak mezi sebou parlamenťáci rozdělili a pokusí se dotáhnout tyto akce do konce a nějaké peníze získat.

speciální stánek na Jarmarku – z něhož by celý výdělek byl použit na opravu piana. Na stánku by se mohly prodávat výrobky, které by žáci vyrobili nebo věci, které by přinesli. O tento nápad se postarají žáci ze žluté a oranžové třídy. Zástupci mají ve třídě zjistit, kdo by se toho chtěl ujmout, co by se prodávalo a co je všechno pro to potřeba udělat.

Monte sbírka formou kasičky – tohoto návrhu se ujal zástupce modré třídy

koncerty – zástupci parlamentu ze zelené třídy a tříd Londýn a Benátky, by chtěli zorganizovat dva samostatné koncerty.

taneční hodiny, kroužky – tyto kroužky by byly vedeny žáky. Žáci by si zvolili jaký kroužek by chtěli vést. Na tento kroužek by poté byly vypsány termíny a pozváni rodiče, případně i veřejnost. Za hodiny pod vedením žáků by byl vybírán určitý obnos, který by byl použit na opravu piana. Štěpánka chce vést hodiny aerobiku. Paní učitelka Katka Tomešová uvažovala o hodinách tance.

další návrhy – příspěvek za nehmotnou činnost, nechodit na akce, nenakupovat pomůcky nebo charita

Ze všech dosavadních zasedáních vyšlo najevo, že parlameňtáci potřebují větší podporu od učitelů, aby byli schopni dotahovat své akce do konce. Velice mne i učitele potěšilo s čím přisli zástupci 8. třídy, Štěpánka, Anička a David. Ode mne, jako od koordinátora si přejí co nejméně zásahů. Chtějí se ujmout dohlížení na vykonávaní zadaných úkolů, pomáhat mladším spolužákům, připomínat. Ale více snad zde, slovy Štěpánky:

Dobrý den,

Jsem zástupce parlamentu z osmé třídy a spolu s dalšími zástupci ze třídy jsme se o fungování parlamentu hodně bavili. Napadlo nás, že by jsme si parlament chtěli vzít na starost a vést jak zasedání tak i věci kolem přípravy a dohledávaní hotových prací. Spolu s Aničkou Dvořákovou a Davidem Marvanem budeme vést parlament. S touto prosbou o změnu jsme předem přišli za Leou a celým učitelským sborem. Samozřejmě, se parlament neruší, budeme provádět pouze malé změny. Na parlament bude docházet Lea co by rodič a z řad učitelů pokaždé někdo jiný.

Štěpánka Hammerová

Komentářů: 0

Jak si stojí žákovský parlament po prvním pololetí 2016/2017

26. 2. 2017,

Poslání žákovského parlamentu

Žákovský parlament umožňuje dětem rozvíjet se v komunikaci vůči ostatním spolužákům, učitelům, řediteli školy a zároveň rodičům. Dává dětem díl odpovědnosti a spolupráce, aby měly možnost společně ovlivnit prostředí a atmosféru naší školy. Zástupci parlamentu jsou voleni ve třídách a je jim přenechána důvěra, že budou svou třídu zastupovat, jak je v jejich nejlepších silách.

Zástupci si volí cíle tak, aby bylo reálné na nich pracovat. Učí se tím třídit potřebné podněty, mluvit k věci a zvážit kroky k naplnění cílů. Snaží se vést zasedání tak, aby mělo určitý řád a pravidla, který umožní vyjádřit názory a návrhy všem zástupcům.

Funkce dospělého koordinátora přispívá k motivování žáků v jejich práci, poskytnutí rady a zpětné vazby.

Hlavním přáním zástupců tříd bylo, naučit se efektivně komunikovat a spolupracovat s ostatními spolužáky. Je nutné zmínit, že i ti nejmladší se aktivně zapojují při zasedáních a snaží se také přispět k plnění úkolů, které si parlament stanovil.

První pololetí jsme odstartovali témata, která se řeší dlouhodobě a stále je nutné na nich pracovat: kuchyně a sounáležtitost s žáky a učiteli klasické základní školy, zůstali jsme ale prozatím jen u diskuzí, při kterých se trénovalo, jak jsme schopni spolupracovat a dotahovat úkoly do konce. Pro žáky jsou tyto témata zásadní, ale určitě je potřeba zmínit i další: zlepšení informovanosti o práci žákovského parlamentu (nástěnka a email zároveň pro rodiče v týdenních zprávách), určení si nových pravidel fungování žákovského parlamentu, blesková akce rozdávání letáků k propagaci Jarmarku.

Druhé pololetí jsem navázala na to o co jsme se snažily s Petrou v prvním pololetí, zlepšení komunikace mezi žáky, učiteli a koordinátory v záležitostech ohledně fungování parlamentu.

Přes menší témata bychom se posouvali k těm odvážnějším.

Zápis z parlamentu 14.2.2017

Po delší odmlce jsme se sešli a odstartovali novou etapu parlamentu:

 • shodli jsme se, že začneme pracovat na jednodušších tématech a naučíme se tak nejprve spolupráci (pravidla uvnitř Montessori školy, opravy apod.)

Jarmark:

 • parlament bude pomáhat s organizací

 • víme, že se bude konat v zahradě 22.4.

 • zástupci mají vyřídít ve třídách, že je potřeba do přístího týdne vytvořit návrhy plakátu na formát A4, aby jsme mohli na dalším zasedání parlamentu odhlasovat který vybereme a upravíme pro propagaci jarmarku

 • stanovili se dvě skupiny, které budou spravovat tabulky: stánky (David, Sam, Kristýna a Tomáš), organizace (Olík, Míša a Matouš)

Oprava klavíru:

 • zástupci ve třídách zjistí návrhy, jak sehnat peníze na opravu klavíru, který se rozbil díky neopatrnému zacházení žáků

 • až budeme mít klavír opravený, stanovíme pravidla užívání

Naše stopa Na Beránku

 • na poradě učitelů jsme se dohodli, že se tato akce bude řešit jen ve třídách, protože návrhy se musí odevzdat přesně v den příštího parlamentu

Další zasedání parlamentu se bude konat 28.2. ve 13.00!!!!

Komentářů: 0

Líbí se Vám, co děláme?

Přispějte

Budujeme školu, která ve státním systému ukazuje, jak rozvíjet přirozené nadání každého dítěte, jak je vést k samostatnosti a rozvíjet u nich klíčové kompetence pro život v 21.století. Chceme v tom být inspirací ostatním.

Z příspěvků státu a rodičů ale pokryjeme pouze část nákladů potřebných na provoz a především rozvoj naší školy. Potřebujeme pomoci především s financováním nákupu pomůcek, rozšiřováním prostor, vybavením tříd, mimoškolních aktivit dětí, vzděláváním našich učitelů. Proto oceníme jakékoli finanční dary, které můžete zasílat na náš trasparentní účet: 2700467567/2010

více informací

Aktuální akce

30. 05. 2017

Beseda s Táňou Fischerovou; 17:30 - 20:00

ZŠ Na Beránku, Pertoldova 3373/51 - Montessori

30. 06. 2017

Claus Kaul

ZŠ Na Beránku, Pertoldova 3373/51 - Montessori

06. 10. 2017

Tradiční festival jídla

ZŠ Na Beránku, Pertoldova 3373/51 - Montessori

Prohlédněte si foto, info z proběhlých akcí

Proběhlé akce

Newsletter

Chcete informace o našich aktivitách?
Nechte na sebe kontakt.