Přátelé, je to tady!  Ode dneška do 10.února máme 31 dní na to, abychom společně vybrali 165000 korun jako roční náklady na našeho prvního stálého rodilého učitele angličtiny. Pokud možno, zapojte do toho své kamarády a známé. Prostě kohokoli, komu je naše škola blízká a kdo nám fandí. Peníze totiž dostaneme pouze v případě, že vybereme minimálně oněch potřebných 165 tisíc. V opačném případě se peníze vrací zpět dárcům. Rozešlete jim tento odkaz: http://www.nakopni.me/projekty/sponzoring/deti-hledaji-ucitele Díky.

Peníze dostaneme pouze v případě, že vybereme minimálně potřebných 165 tisíc. V opačném případě se peníze vrací zpět dárcům.

Proč to všechno? Snažili jsme se to s dětmi i s učiteli vysvětlit ve videu i v textu: Děti hledají učitele. Okolo roku 2030, až začnou naše děti pracovat, se bez angličtiny nejspíš neobejdou. Především si ale myslíme, že mít cizince ve škole, který se s námi nedomluví česky, je jedna z nejlepších škol života (boření stereotypů a předsudků) a cizího jazyka pro nás pro všechny – pro děti, učitele i rodiče. Potíž je v tom, že momentálně neumíme zajistit prostředky na to, abychom ho/jí zaplatili jinak, než že o ně požádáme ty, kteří nám fandí, které možná inspiruje to, jak fungujeme. Proto jsme se rozhodli využít crowdfunding.

Jedná se o naši první zkušenost s crowdfundingem. Jsme zároveň jednou z mála českých škol, které něco podobného zkusily. Pro děti je to zároveň zcela výjimečná možnost osahat si ve svém věku již nyní tyto nadčasové metody komunitního financování.

Kromě omílaného „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“ je tu ještě jeden překvapivý důvod proč být dvou-jazyčný či lépe ještě více-jazyčný (tj. proč se stát i více-jazyčnou školou). Není to dlouho, co vědci prokázali, že schopnost mluvit plynně dvěma a více jazyky (kromě toho, že to obohacuje život a otevírá nové možnosti) podstatně ochraňuje proti Alzhaimerově chorobě a dalším stařeckým demencím a tak prodlužuje život. Jde o to, že mnohojazyčnost procvičuje mozkový proces, kterému se říká exekutivní funkce nebo též kognitivní kontrola, což je velmi zjednodušeně schopnost koncentrace, zaměření se na jednu věc, tj. schopnost potlačení 99% všech (pro danou chvíli) nepotřebných stimulů. Dvoj- a více-jazyčný člověk – tím, že v sobě má více než jednu sadu pravidel jazyka a tedy i vidění a vyjadřování světa tuto schopnost procvičuje násobně víc než člověk jedno-jazyčný. Cokoli slyší, vždy se musí rozhodnout jakou sadou pravidel se má řídit. Neustále tak svou exekutivní funkci nevědomky procvičuje. Z jedné studie mezi pacienty s Alzheimerovou chorobu v kanadském Torontu vyplynulo, že u dvoujazyčných a vícejazyčných pacientů se první příznaky projevily v průměru o čtyři až pět let později než u jednojazyčných. Podle pravidla – „Nepoužíváš to – ztratíš to“ – to samozřejmě platí pouze v případě, že daný člověk své jazyky aktivně používá.

Projektem chceme nastartovat i dlouhodobé řešení otázky financování rodilých mluvčích v učitelském týmu naší školy. Podobně jako například  fotbalové či hokejové kluby zjistily, že po tom, co angažovaly zahraniční hráče, začaly hrát úplně jinou ligu, si myslíme, že i na prostředí školy bude mít cizinec podobný vliv.

Toť vše k jazykům. Pojďme na to. Máme 31 dní, tj. 744 hodin (ve chvíli, kdy publikuji tento text). Držím nám palce, aby se nám to podařilo a děkuji vám všem za zapojení. Připomínám, že peníze dostaneme pouze v případě, že vybereme minimálně potřebných 165 tisíc. V opačném případě se peníze vrací zpět dárcům. Tento odkaz posílejte svým známým http://www.nakopni.me/projekty/sponzoring/deti-hledaji-ucitele – tam nám mohou přispívat. Díky všem!

Komentáře