IMG_7620

Máme plné ruce práce s projektm hledání prostředků na angličtináře, a proto tento text přichází s malým zpožděním. Pozdě je ale někdy lepší, než nikdy. A tak je tu ještě jakési uzavření loňského kalendářního roku – formou jednoduchého výčtu našich radostí. V bodech to hlavní, co se nám vloni povedlo:

Děti:

– Rozjel se nám školní parlament se zástupci dětí ze všech osmi ročníků.
– Otevřeli jsme další třídu druhého trojročí, kterou naplnily hlavně děti z jiných škol.
– Poprvé v historii máme sedmou a osmou třídu pohromadě.
– V nabídce máme 18 kroužků – klubů.
– Zahájili jsme výuku podle aktualizovaného školního vzdělávacího programu Montessori cesta.
– Absolvovali jsme výměnné návštěvy s kladenskou Montessori školou.
– Proběhly školy v přírodě, v každé třídě adaptační pobyt, v každé třídě vánoční besídka.
– Pořádali jsme zajímavé besedy – s neslyšícími, s ochránkyní mořských želv, Naše cesta, Tanecbook,…
– Zažili jsme nespočet úspěchů v testech Scio, Pythagoriáda, Matematický Klokan a Kalibro.

Rodiče:

– Uspořádali jsme jarní i podzimní jarmark.
– Proběhl první festival zdravé výživy  a workshop „Nepečené cukroví“.
– Pustili jsme se do blogování (viz tento blog).
– Připravili jsme projekt hledání prostředků na angličtináře.
– Založili jsme novou čítárnu pro rodiče i děti.
– Chodí nám pravidelná nabídka kultury.
– Z grantů a od dárců se nám podařilo získat další prostředky na pomůcky a rozvoj školy.

Učitelé:

– Poskytujeme konzultace školního vzdělávacího programu i pro jiné školy s programem Montessori.
– V každé třídě jsme uspořádali „rodičovský večer“, kdy si rodiče mohli na vlastní kůži zažít, jaké je to být Montessori žákem.
– Učitelé dokončili roční diplomový kurz IFGL.
– Absolvovali stáž v německých-bavorských Montessori školách.
– Přijíždějí k nám na náslechy studentky z PedF UK, obor Primární pedagogika.
– Měli jsme na návštěvě a hospitaci Clause Kaula, s kterým naši učitelé dlouhodobě spolupracují.
– Absolvovali jsme supervizi na téma Výchovný styl učitele.
– Jeden náš učitel dokončil magisterské studium, další bakalářské, tři kurz asistent pedagoga
– Definovali jsme si zásady našeho bytí.
– Proběhla u nás konference EVVO.

Zahrada:

– Tyrkysová třída dokončila návrh a model Zelené učebny.
– Uskutečnila se dvoudenní dílna přírodního stavění, během které děti postavily hmyzí hotel.
– Děti z prvních trojročí postavily bylinkovou spirálu.
– Na Jarním jarmarku jsme společně s rodiči založili čtverečkové zahrádky, osázeli bylinkovou spirálu, postavili kompostér, zasadili keře…
– V červnu děti z Tyrkysové třídy postavily kůlnu na nářadí, na které na podzim dokončily zelenou střechu.
– V červnu jsme pro maminky a jejich Zahradní slavnost připravili trvalkový záhon
– Od září děti pracovaly na návrzích jezírka, v říjnu proběhlo hlasování a podle vítězného návrhu jsme 15.10. jezírko vyměřili a vybagrovali
– Postavili jsme venkovní keramickou pec
– Děti navrhly vstupní bránu na zahradu
– V říjnu jsme uspořádali Podzimní jarmark pro děti, rodiče i veřejnost
– Na začátku listopadu jsme během Vrbové dílny postavili na školní zahradě živý vrbový tunel
– Ke konci roku jsme úspěšně ukončili čerpání dvou grantů MČ Prahy 12 a jednoho grantu z MHMP.

Aktuální stav zde.

Komentáře