Kamarádi ze Slovenska se vydali do maďarského Summerhillu – Szines a vznikl z toho krátký film nahoře. Myslím, že v něm zaznívá několik inspirativních myšlenek.

Například otázka: „Jaký je rozdíl mezi výchovou a drezúrou zvířat? Žádný! Jedno děláme s dětmi, druhé se zvířaty. Evropská unie už drezúru zvířat v cirkusech zakázala, ale drezúra dětí je stále ještě legální“.

„Co je víc než světlo? Rozhovor.“ Johann Wolfgang von Goethe

Máme ústavu. Ne školní řád. Každá pasáž začíná slovy: „Mám právo.“ Ne, co je moje povinnost, ale právo. Tato práva pak definují odpovědnost ostatních. Např. „Mám právo se učit a nikdo nesmí narušovat můj klid na učení. Mám právo na ticho. Nikdo mi nesmí vřískat do ucha.“ Vytvořili jsme ji před deseti lety společně s dětmi. Máme ji na webových stránkách. Podstatné je, že ústava se vztahuje na všechny ve škole – jak na žáky tak i na učitele.

„Tráva neporoste rychleji, když za ní budeme tahat“ Carl Rogers

Základní otázka je „K čemu nám slouží život?“ Abychom podávali výkon? Abychom vyhověli? Abychom si našli místo ve zdi jako ta cihla z písně od Pink Floyd? Nebo žijeme proto, abychom (si) ten život užili a byli druhým užiteční?

K čemu nám slouží život?

Učíme děti přijmout zodpovědnost za svůj život a pokusili se v životě cítit dobře. Protože o co v životě jde? Abychom rádi žili, měli dobré vztahy, kamarády, abychom se naučili kamarády získávat, naučili se získávat lásku, vyprávět o sobě, ukázat druhým sebe sama. K tomu, myslím, že slouží život…

Co na to říkáte?

Komentáře