DSCN9875

Tak už zítra se zase vracíme zpět do školy a tím nám začíná čtvrtý rok fungování našeho školního parlamentu, který považujeme za jedinečnou školu demokracie a potenciálně i důležitý nástroj spolu-řízení celého našeho Monte. Zde je to, s čím jsme se v červnu rozešli a na co budeme letos navazovat:

Na 22.10. chystáme další školní jarmark, který se pomalu ale jistě stal – vždy na jaře a na podzim – hlavní událostí roku. Na jaře převzaly organizaci naplno poprvé děti z parlamentu a aby tomu mohlo být stejně i tento podzim, potřebujeme se rozběhnout co nejrychleji. Na našem posledním zasedání v červnu jsme se dohodli, že se proto sejdeme ihned zkraje září – v loňském složení a tam dohodneme, co a jak.

Zde jsou hlavní body, které jsme si na našem posledním zasedání v červnu sepsali, ať už pro připomínku, nebo s tím, že na nich chceme popracovat:

– Jarmark – Máme pocit, že už víme, jak „se dělá dobrý jarmark“. Chceme proto pokročit a organizovat i další ročník.

– Správné dovednosti – Pro úspěšnou práci v parlamentu je třeba rozvíjet především tyto dovednosti: pozornost, naslouchání, prezentace, vyjednávání, moderování diskuze, samostatnost, spolehlivost, stejně jako schopnost zapsat důležité body a zajistit komunikaci mezi třídou a parlamentem.

– Role moderátora a zapisovatele – Velmi se nám osvědčilo to, že role moderátora rotovala, a že tak více dětí mělo možnost zkusit si připravit zasedání a moderovat diskuzi. Jako nepostradatelná se nám jeví role zapisovatele, který se snaží zachytit klíčové body a na závěr je shrne jako zpětnou vazbu na to, co ze zasedání vyplynulo. Díky Patrikovi, že nám ukázal, jak na to. Důležitou součástí úlohy moderátora je příprava, a to, že pošle všem dopředu program dalšího zasedání.

– Emoce – Pokud se stane, že někoho něco naštve, je třeba – až „člověk vychladne“ – přijít,  situaci probrat a poučit se z toho.

– Kritika – Kritiku vítáme, ale prosíme o ní pouze osobně a mezi čtyřma očima. Rozhodně ne e-mailem a též ne před ostatními. A vždy formou „Já potřebuji“ a ne „Ty jsi udělal“.

– Jednou týdně nebo 1x za 14 dní?  – Nemůžeme se rozhodnout, zda není zasedání jednou za 14 dní málo – chceme otestovat setkávání 1x týdně.

– Na parlament pouze ti, kteří chtějí – Je třeba, aby na parlament chodil pouze ten, kdo v této práci pro školu vidí smysl. Pokud smysl ztratí, je třeba to řešit s koordinátorem parlamentu – a buď najít nový smysl, nebo za sebe náhradu.

– Hlídač lidí a času – Stanovili jsme si novou roli – člověka, který se ve spolupráci s moderátorem a zapisovatelem postará o to, aby byli všichni lidé včas na místě a abychom dodrželi stanovený čas.

– Priorita č.1 – Shodli jsme se na tom, že pokud má parlament opravdu přispět k rozvoji naší školy a má děti učit demokracii, potřebujeme, aby se pro naše učitele i pro děti stal prioritou. V loňském roce se nám až příliš často stávalo, že někdo nepřišel, protože měl ve škole jiné aktivity.

– Školní kalendář – Shodli jsme se, že je nutné – zapsat všechny parlamentní termíny do školního kalendáře.

– Plachta s nápady vyvěsit – Chceme otestovat umístění plachty/větší nástěnky někde v prostorách školy, kam by mohl kdokoli nanominovat nápad na to, co bychom chtěli ve škole zlepšit.

– 45 minut nebo víc?  – Zdá se nám, že 45 minut na zasedání nestačí. Potřebujeme dát hlavy dohromady a otestovat to, jak by nám sedlo zasedání delší.

– Proč vlastně existujeme? Montessori škola je ne-všední škola. Stojí na spolu-práci. Každý zde má svojí úlohu – Učitelé vytvářejí prostředí, ve kterém mohou děti maximálně rozvinout svou osobnost, nabrat nové dovednosti a osahat si hranice své i hranice druhých; Děti jsou tu proto, aby našly své vrozené dary a připravily se lépe na dospělý život. Rodiče „kryjí záda“, podporují ostatní v tom, co je třeba. Ve vztahu k dětem je to zřejmé. Ve vztahu ke škole je to cokoliv, co uvolní ruce učitelům tak, aby se mohli věnovat maximálně dětem a též sami sobě. Úlohou parlamentu je potom pomoci se zlepšováním života ve škole, ve zlepšování atmosféry, v pomoci ostatním – ať už je to projekt školního bufetu, zlepšování školní jídelny, zmiňovaná organizace jarmarku, pomoc s obstaráváním prostředků pro potřeby školy a další činnosti a oblasti.

Toť vše z loňska! Pusťme se do práce.

Komentáře