Zasedání vedl Olík a Veronika.

Vždy v úvodu zasedání se řeší témata, která byla zadána na předchozím setkání parlamenťáků.

  1. Tento týden měli parlamenťáci přinést hotové návrhy plakátů na Jarní jarmark, konající se 22.4.2017 v zahradě školy, které ve třídách tvořili se svými spolužáky. Sešlo se 12 návrhů, ze kterých si poté odhlasovali jeden vítězný, který bude použit na propagační plakát. Žáci si zvolili jakým způsobem bude hlasování probíhat. Každý parlameňták měl 1 hlas. Zvítězil návrh z červené třídy s počtem 12 hlasů
  2. Druhým tématem byl rovněž Jarmark. Proběhla kontrola tabulek „stánky“ a „organizace“. Tým, který zpracovával tabulku „stánky“ práci dokončil a je potřeba ji přeposlat Katce Kozákové. Druhé zadání, týkající se organizace, bude dokončeno do dalšího zasedání. Do týmu byla přizvána Štěpánka, která pomůže Olíkovi tuto práci dokončit.
  3. Ze tříd přišlo několik velmi zajímavých návrhů, jak vyřešit problém s opravou piana, které se rozbilo nešetrným používáním žáků. Děti měly uvažovat o tom, jakým způsobem by se daly ušetřit nebo vydělat peníze na jeho opravu. Tyto návrhy si pak mezi sebou parlamenťáci rozdělili a pokusí se dotáhnout tyto akce do konce a nějaké peníze získat.

speciální stánek na Jarmarku – z něhož by celý výdělek byl použit na opravu piana. Na stánku by se mohly prodávat výrobky, které by žáci vyrobili nebo věci, které by přinesli. O tento nápad se postarají žáci ze žluté a oranžové třídy. Zástupci mají ve třídě zjistit, kdo by se toho chtěl ujmout, co by se prodávalo a co je všechno pro to potřeba udělat.

Monte sbírka formou kasičky – tohoto návrhu se ujal zástupce modré třídy

koncerty – zástupci parlamentu ze zelené třídy a tříd Londýn a Benátky, by chtěli zorganizovat dva samostatné koncerty.

taneční hodiny, kroužky – tyto kroužky by byly vedeny žáky. Žáci by si zvolili jaký kroužek by chtěli vést. Na tento kroužek by poté byly vypsány termíny a pozváni rodiče, případně i veřejnost. Za hodiny pod vedením žáků by byl vybírán určitý obnos, který by byl použit na opravu piana. Štěpánka chce vést hodiny aerobiku. Paní učitelka Katka Tomešová uvažovala o hodinách tance.

další návrhy – příspěvek za nehmotnou činnost, nechodit na akce, nenakupovat pomůcky nebo charita

Ze všech dosavadních zasedáních vyšlo najevo, že parlameňtáci potřebují větší podporu od učitelů, aby byli schopni dotahovat své akce do konce. Velice mne i učitele potěšilo s čím přisli zástupci 8. třídy, Štěpánka, Anička a David. Ode mne, jako od koordinátora si přejí co nejméně zásahů. Chtějí se ujmout dohlížení na vykonávaní zadaných úkolů, pomáhat mladším spolužákům, připomínat. Ale více snad zde, slovy Štěpánky:

Dobrý den,

Jsem zástupce parlamentu z osmé třídy a spolu s dalšími zástupci ze třídy jsme se o fungování parlamentu hodně bavili. Napadlo nás, že by jsme si parlament chtěli vzít na starost a vést jak zasedání tak i věci kolem přípravy a dohledávaní hotových prací. Spolu s Aničkou Dvořákovou a Davidem Marvanem budeme vést parlament. S touto prosbou o změnu jsme předem přišli za Leou a celým učitelským sborem. Samozřejmě, se parlament neruší, budeme provádět pouze malé změny. Na parlament bude docházet Lea co by rodič a z řad učitelů pokaždé někdo jiný.

Štěpánka Hammerová

Komentáře