V tomto blogu chceme obrovsky poděkovat za pomoc s řešením důsledků poničené zahrady a jejím zabezpečením – zde.

Milí přátelé a podporovatelé,
jménem spolku Montessori cesta vám chci upřímně poděkovat za vaši pomoc a finanční podporu, kterou jste nám poskytli na nápravu škod z vandalismu na naší školní zahradě. Po odeznění prvních silných emocí jsme se s dětmi a rodiči vrhli na úklid nepořádku na zahradě a ve slaměné učebně. Byla to spousta práce, za kterou patří rodičům i dětem náš veliký dík.
V současné chvíli máme již nově zasklená okna a vyměněné sklo u krbových kamen a slaměná učebna tak opět slouží v plném provozu dětem. Na prošetření případu a úhradě vzniklých škod spolupracujeme s policií a pojišťovnou. A hlavně plánujeme, jak naši školní zahradu co nejlépe zabezpečit, abychom dalšímu ničení zabránili. Protože je areál školy velmi rozsáhlý, nejsmysluplněji se jeví instalace kvalitní kamery, která zaznamená pohyb v oblasti přístupové cesty na zahradu a bezprostředního okolí slaměné učebny.
Na transparentní účet nám přišly dary ve výši 48 000,- Kč. Velmi děkujeme vám všem, kterým na podobě naší zahrady záleží a rozhodli jste se nás podpořit. Kromě finanční pomoci jsou pro nás shromážděné dary také vyjádřením vaší přízně a podpory, které si velmi vážíme. Celá finanční částka bude použita na zabezpečení zahrady, detaily budeme řešit s realizační firmou.
Závěrem připomínám těm, kteří potřebují potvrzení o daru pro daňové účely, že se nám stačí ozvat na mail info@zsmontessori.net. Potvrzení vám rádi vystavíme.
Za všechny děti, rodiče a učitele programu Montessori v ZŠ a MŠ Na Beránku ještě jednou děkuje,
Pavla Hanáková
 
P.S.: Zde fotky z opravené učebny
Komentáře