O životě ve škole, dětech, výchově a (montessori) vzdělávání

Přispějte

Budujeme školu, do které se žáci, učitelé i rodiče těší. Zároveň školu, která je pro druhé příkladem, jak vytvořit místo, ve kterém mají děti od šesti do patnácti let příležitost skutečně rozvinout své vrozené dary a kde se naučí samostatnému, šťastnému životu a získají klíčové dovednosti pro fungování v 21.století. 

Z příspěvků státu a rodičů totiž pokryjeme pouze část nákladů potřebných na provoz a především rozvoj naší školy. Potřebujeme pomoci především s financováním nákupu pomůcek, rozšiřováním prostor, vybavením tříd, mimoškolních aktivit dětí, vzděláváním našich učitelů a též projektu Přírodní zahrada. Finanční dary můžete zasílat na náš trasparentní účet: 2700467567/2010. Jakékoli dotazy ohledně finančních darů směrujte na našeho účetní Jana Řezníčka, tel.: 724 257 832, jan.reznicek@zsmontessori.net.